VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
Diensten

Nederlands/Engels  

Training & Advies

VBM Partners heeft een methode samengesteld voor Waardegericht Management  (WGM) op basis van best practices op het gebied van Strategische Dialoog, Portfolio Management, Business Case Development en Performance Management (zie Visie voor een toelichting). Dit vormt de kern van de driedaagse WGM-training, waarin tevens de economische waardetheorie wordt behandeld en de psychologische aspecten van innoveren, veranderen, besluitvorming en leiderschap voor het voetlicht komen. Een uitgebreide opleiding tot waardemanager op basis van open inschrijving is mogelijk via Waardemanagers.

Advies richt zich enerzijds op de inrichting en kwaliteit van uw WGM-proces door middel van audits en adviezen en anderzijds op ondersteuning bij het voorbereiden en beoordelen van belangrijke besluiten met behulp van business cases. De VBM Partners best practice methode wordt hierbij als referentiekader gebruikt.

Meer informatie over onze training- en adviesdiensten en onze referenties vindt u op de onderliggende pagina's en onze privacyverklaring treft u aan op de Waardemanagers website.

Uw rendement?

Investeren in Waardegericht Management betaalt zich dubbel en dwars terug. Het maken van gedetailleerde business cases met behulp van een Benefits Map, het periodiek evalueren van de projecten en programma’s in de portfolio en het managen van de baten leveren de volgende voordelen op:

Ø             Meer waarde: oplossingen genereren meer waarde door hogere prestaties of lagere kosten als gevolg van het houden van interactieve, multidisciplinaire workshops

Ø             Minder Verspilling: projecten en programma’s die onvoldoende waarde opleveren worden niet gestart of, zodra de verwachte waarde niet langer aan de eisen voldoet, vroegtijdig gestopt

Ø             In control: beter inzicht in uw bedrijfsprestaties, minder uitloop in tijd en geld van projecten en programma’s door betere sturing op afhankelijkheden en schaarse resources en het eerder signaleren en oplossen van knelpunten

Ø             Hogere baten: door gericht op de baten te sturen zullen baten worden gerealiseerd die meer in lijn zijn met de verwachtingen of deze zelfs overtreffen!

De omvang van de baten van Value Based Management zijn niet eenvoudig in te schatten. Uit de praktijk blijkt dat alleen al meer aandacht voor waardecreatie in het ontwerpproces met behulp van Value Engineering technieken al gauw het tienvoudige oplevert van de investering in tijd en geld. Kortom, een rendement om van te dromen en een belangrijke bijdrage aan uw bedrijfsresultaat!

VBM Training
VBM Advies
Referenties