VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
VBM Partners

Nederlands/Engels  

Uw partner voor succesvol innoveren en veranderen

VBM Partners is een gespecialiseerd training- en adviesbureau, opgericht in 2009 door Edward Koops en vormgegeven op basis van zijn jarenlange ervaring in de advieswereld. Een goed advies kan in zijn visie alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met de klantorganisatie, maar leidt pas tot effectieve actie als de organisatie zelf in staat is dit om te vormen tot een nieuwe werkelijkheid. Een organisatie kan alleen zichzelf veranderen als daartoe de wil, kennis en kunde aanwezig is. Versterking van het concurrentievermogen door innovatie drijft helemaal op het innovatief vermogen van de eigen organisatie. Creativiteit komt vanuit de mensen.

Hoe kan VBM Partners u helpen om met meer succes te innoveren en veranderen? Door mensen te trainen en te begeleiden met als doel hen beter bewust te maken van de complexiteit van en onzekerheid in besluitvormingsprocessen, hun eigen rol daarin en de dilemma’s die zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld tussen het genereren van business op de korte en lange termijn. En tevens door mensen vaardigheden aan te leren op het gebied van holistisch en creatief denken, business analyse en modellering, het in teamverband maken van business cases en het inrichten van de management informatievoorziening.

Het Waardegericht Management (WGM) concept vormt in de dienstverlening van VBM Partners de rode draad. WGM omvat het hele proces van ideevorming, ontwikkeling en uitvoering van projecten en programma’s, waarbij een business case behulpzaam is om alle besluitvormingsaspecten in iedere fase te (her)evalueren, tot en met het operationeel performance management. Hoe u een dergelijk proces het beste kunt vormgeven is afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de branche waarin u actief bent. Met behulp van audits en adviezen kan VBM Partners u helpen de juiste keuzes te maken dan wel u inzicht te geven op welke aspecten u kunt verbeteren. VBM Partners beschikt over een best practice methode om het totale WGM-proces vorm te geven, waarmee wij u tevens kunnen helpen belangrijke besluiten optimaal voor te bereiden.