VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
VBM Training

Nederlands/Engels  

Doelgroepen

VBM Partners biedt trainingen toegesneden op diverse doelgroepen aan:

Ø             Een standaard driedaagse WGM training, geschikt voor business analisten, informatiemanagers, project- en programmamanagers. In de flyer treft u meer informatie over deze training aan. 

Ø             Een op maat gemaakte WGM training van één tot meerdere dagen voor managers en management trainees, strategie- en veranderadviseurs en controllers

Ø             Een inleiding in Waardegericht Management concepten van een halve dag voor (top)managers

  

Ø             Een tweedaagse Business Case training, gericht op het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case

Ø             Een eendaagse Integraal Performance Management training voor managers, controllers en programma office medewerkers die in hun werk veel te maken hebben met Planning & Control vraagstukken

Het trainingmateriaal is in het Engels. Trainingen kunnen bij u op locatie of op een externe locatie worden verzorgd.

Leerdoelen

In onze trainingen kunnen meerdere leerdoelen worden gecombineerd:

Ø            Het bieden van inzicht in management concepten en theorieën, zoals motivatie, leren, leiderschap, besluitvorming en verandering en de deelnemers hierop laten reflecteren in relatie tot de eigen werkomgeving

Ø            Het inzicht geven in persoonlijke voorkeuren en stijlen met betrekking tot verandering, teamfunctioneren en leren

Ø            Het begrijpen van waardeconcepten en methoden van waardebepaling en de daarvoor benodigde informatie

Ø            Het ontwikkelen van praktische vaardigheden in het identificeren en kwantificeren van baten en kosten, het ontwikkelen van de business case en de benodigde informatie om de realisatie van baten te volgen

De training is het startpunt van een leerproces dat voortgezet dient te worden door het toepassen van het geleerde in de praktijk om voor deelnemers en organisatie een optimaal resultaat te bereiken. VBM Partners kan na de training de deelnemers begeleiden bij het maken van (de eerste) business cases.

Modules

VBM Partners heeft in relatie tot bovengenoemde leerdoelen meerdere modules en oefenmaterialen ontwikkeld. In onderstaande figuur is de opzet van de standaard driedaagse training weergegeven. De optionele modules voor dag 3 worden al naar gelang de beschikbare tijd en de voorkeuren van de deelnemers ingevuld. Eventueel kan een terugkomdag worden georganiseerd waarin deze modules (deels) aan bod kunnen komen.

VBM Training
VBM Advies
Referenties