VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
VBM Advies

Nederlands/Engels  

Expertisegebieden

De adviesdiensten van VBM Partners richten zich op drie expertisegebieden:

Ø            Het bieden van ondersteuning bij het voorbereiden en beoordelen van belangrijke besluiten met behulp van business cases

Ø            Het beoordelen van uw  Waardegericht Innovatie proces met behulp van een audit vragenlijst, zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit ervan en de mogelijkheden tot verbetering

Ø            Het bieden van implementatieondersteuning op het gebied van Waardegericht Innoveren (WGI) en Integraal Performance Management (IPM) processen, methoden en systemen

Hoe u uw WGM proces het beste kunt vormgeven is afhankelijk van de omvang van uw organisatie en de branche waarin u actief bent. De adviesdiensten van VBM Partners zijn erop gericht u te helpen de juiste keuzes te maken dan wel u inzicht te geven op welke aspecten u kunt verbeteren. VBM Partners beschikt over een best practice methode om het totale WGM-proces vorm te geven. Deze komt in de standaard driedaagse training uitgebreid aan bod.

WGI adviesdiensten

VBM Partners kan u op het gebied van Waardegericht Innoveren als volgt van dienst zijn:

Ø            Business Case Ontwikkeling: ondersteuning van de business case eigenaar bij het maken van een business case volgens de VBM Partners methode

Ø            Benefits Map workshop: hiermee zet u een eerste stap in de ontwikkeling van een business case door de baten van een business idee of kans visueel en kwalitatief in kaart te brengen in een workshop met de belangrijkste stakeholders. VBM Partners bereidt de workshop samen met u voor en faciliteert tijdens deze bijeenkomst

Ø           WGI Proces Audit: uw processen en methoden worden vergeleken met best practices om de volwassenheid van uw VBI proces vast te stellen en mogelijkheden voor verbetering aan te geven

Ø            Business Case Audit: indien u, voor u een belangrijk besluit neemt, een second opinion wilt op de validiteit van uw business case, dan kan VBM Partners voor u het gevolgde proces en de structuur die zijn toegepast om de business case te maken beoordelen en van kanttekeningen voorzien

Ø           Portfolio Management Implementatie: het inrichten van de besturing, methoden, processen en systemen om over uw projecten en programma’s in samenhang besluiten te kunnen nemen

IPM adviesdiensten

VBM Partners kan u op het gebied van Integraal Performance Management als volgt van dienst zijn:

Ø            Inrichten Benefits Tracking: ontwerp en implementatie van benefits tracking dashboards en processen ten behoeve van Benefits Realisation Management

Ø            Innoveren van de Planning & Control cyclus: versimpelen van budgetteren en forecasting met behulp van operationele waardedrijvers en deze processen aan laten sluiten op Portfolio Management

 

Ø            Verbeteren Management Informatievoorziening: evalueren, definiëren en implementeren van management informatiebehoeften

VBM Training
VBM Advies
Referenties